Področja:
zavarovalništvo
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
25. 11. 2020 10:56:52
Stevilo gesel:
3705

Angleško-slovenski slovar zavarovalništva

© 2021 Helena Krašovec Smolnikar

Avtorica: Helena Krašovec Smolnikar
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5249


Priročnik je plod 10-letnih izkušenj avtorice kot prevajalke v zavarovalništvu in pokriva premoženjska in življenjska zavarovanja, pozavarovanje, zavarovalno tehniko, zavarovalno pravo, zavarovalne finance, obvladovanje tveganj in z zavarovanjem povezane pojme nekaterih drugih področij. Predloge in pripombe pošljite na: helena.krasovec@gmail.com.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnice avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.