Področja:
elektronika, elektrotehnika, farmacija, kemija, medicina
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
1. 10. 2019 20:21:22
Število gesel:
150

Zbirka izrazov  terminologije na področju elektronskega kajenja je nastala v okviru magistrskega dela avtorja Žige Krajnca.

Zbirka vsebuje 150 izrazov, ki so izpisani iz pisnih virov. 

Zgradba zbirke

Če je izraz samostalnik oz. samostalniška besedna zveza, sta k izrazu pripisani rodilniška oblika in oznaka za spol (m ž s); če samostalniška besedna zveza vsebuje izraz, ki se ne pregiba, je to v glavi označeno z -- (primer: AIO cigaréta  -- -e ž). Če je izraz glagol, sta mu pripisana sedanjiška končnica za prvo osebo ednine in glagolski vid. Dodan je jakostni glas (npr. nikotín).[1] Za pomoč prevajalcem je pri vsakem izrazu dodana še angleška ustreznica.[2]

Defincija termina vsebuje glavne značilnosti pojma, nekatere razlage pa vsebujejo še podrobnejši opis, ki je značilen za izraz, rabljen na izbranem področju. Ker je terminologija v aktivnem razvoju, zbirka vsebuje tudi vzporedna poimenovanja. Pri obliki in označevanju se je zgledovalo po SSKJ ter po slovenskih terminoloških slovarjih (npr. Tolkalni terminološki slovar, Urbanistični terminološki slovar). Nekatere definicije izrazov ali besednih zvez delno ali v celoti izhajajo iz obstoječih definicij, vendar jim je dodan specifičen uporabni vidik s področja. 


[1] Naglas je prevzet iz obstoječih slovarjev. Izrazom, ki jih v slovarjih ne najdemo, smo dodali naglas glede na rabo.

[2] Angleški izrazi so izpisani iz obstoječih strokovnih virov.