Področja:
strojništvo
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjen:
29. 05. 2021 17:01:07
Število gesel:
3880

Angleško-slovenski slovar strojništva 

© 2021 Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije

Avtorica: Bernarda Mrak Kosel
Uredniki: Bernarda Mrak Kosel, Dragica Noe, Franc Kosel
Izdajatelj: Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5214


Angleško-slovenski slovar strojništva zajema osnovno terminologijo z različnih področij strojništva. Gesla so opremljena s kazalkami za besedne vrste, števnost in področje uporabe. Nekaterim geslom je dodana opomba z razlago termina. Slovar je rezultat večletnega poučevanja angleške strojniške terminologije na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Prednost spletne različice slovarja je, da gesla lahko iščemo tudi po slovenskih terminih.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.