Področja:
pomorstvo
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
25. 11. 2020 10:52:34
Število gesel:
2295

Slovenska pomorska terminologija

© 2021 Rok Sorta

Avtor: kap. Rok Sorta
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5230


Slovenska pomorska terminologija zajema predvsem strokovno izrazoslovje s področja pomorstva s poudarkom na poznavanju, vodenju, rokovanju in upravljanju plovil na morju. Vsi slovenski izrazi imajo tudi angleški prevod.

Slovar je nastal kot diplomska naloga ob zaključku visokošolskega strokovnega programa Pomorstvo - navtika na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu pod mentorstvom dr. Dušana Fabeta. Slovar je bil leta 2017 natisnjen v knjižni obliki pri založbi Osminka&Co.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.