Področja:
jadranje, navtika, pomorstvo, šport
Jeziki:
slovenščina, angleščina, španščina
Spremenjen:
25. 11. 2020 10:59:14
Število gesel:
360

Trijezični glosar navtičnih terminov

© 2021 Jerica Atelšek

Avtorstvo izbora terminov: Jerica Atelšek
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5281


Trijezični glosar navtičnih terminov je nabor najbolj pogostih terminov, ki se uporabljajo pri plovbi, predvsem pri športnem jadranju. Obsega izbrane termine povezane z opremo jadrnice, jadralne manevre, vozle in izbrane vsebine športnega jadranja in pomorske ureditve prometa.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.