Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
10. 01. 2020 11:37:39
Število gesel:
205

Slovar slovenskih krajšav (črka A)

© 2021 Mojca Kompara Lukančič

Avtorica: Mojca Kompara Lukančič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5311


Črka A slovarja slovenskih krajšav, ki je na voljo na portalu Termania, je bila pripravljena ob pomoči algoritma za samodejno prepoznavanje krajšav v elektronskih besedilih, in sicer s filtracijo 60-milijonskega korpusa besedil iz dnevnika Delo ter postopnim ročnim vnašanjem slovenskih krajšav, ki se uporabljajo v slovenskem prostoru. Slovenske krajšave so opremljene z razvezavami, področnimi kvalifikatorji in ponekod tudi z dodatno razlago. Črka A sestoji iz okrog 200 gesel in več kot 250 pomenov.Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.