Področja:
Jeziki:
slovenščina, albanščina, angleščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, latinščina, nemščina, španščina
Spremenjen:
10. 01. 2020 12:36:59
Število gesel:
503

Slovar tujih krajšav (črka A)

© 2021 Mojca Kompara Lukančič

Avtorica: Mojca Kompara Lukančič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-532X


Črka A slovarja tujih krajšav, ki je na voljo na portalu Termania, je bila pripravljena ob pomoči algoritma za samodejno prepoznavanje krajšav v elektronskih besedilih, in sicer s filtracijo 60-milijonskega korpusa besedil iz dnevnika Delo ter postopnim ročnim vnašanjem tujih krajšav, ki se uporabljajo v slovenskem prostoru. Črka A sestoji iz okrog 300 gesel in več kot 350 pomenov. Tuje krajšave so opremljene z jezikovnimi kvalifikatorji, tujimi razvezavami, področnimi kvalifikatorji, uradnimi ter opisnimi prevodi, ponekod je dodana tudi razlaga.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.