Področja:
okoljevarstvo
Jeziki:
slovenščina, nemščina
Spremenjen:
13. 01. 2020 08:53:09
Število gesel:
127

Slovensko-nemški glosar s področja okoljevarstva

© 2021 Petra Finžgar

Avtorica: Petra Finžgar
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5354


Namen glosarja je predstaviti termine s področja okoljevarstva iz pravnih besedil v slovenskem in nemškem jeziku. Glosar je nastal na osnovi mednarodnih protokolov in konvencij, in sicer Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča, Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.