Področja:
glasba
Jeziki:
hrvaščina, slovenščina
Spremenjen:
12. 05. 2021 08:35:26
Število gesel:
180

Hrvaško-slovenski glosar glasbenih terminov

© 2021 Jelena Panić Grazio

Avtorica: Jelena Panić Grazio
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5362


Glosar hrvaško-slovenskih glasbenih terminov je nastal leta 2011 v okviru diplomske naloge njegove avtorice z naslovom „Hrvatsko-slovenski glosar glazbenih termina“. Obsega hrvaško in slovensko terminologijo s katero se učenci srečujejo pri pouku harmonije in kontrapunkta.

Okrajšave za uporabljeno literaturo v glosarjih so naslednje:
JO, K (Janez Osredkar, Kontrapunkt)
JO, H I (Janez Osredkar, Harmonija I)
JO, H II (Janez Osredkar, Harmonija II)
TP, NoO (Tihomir Petrović, Nauk o oblicima)
TP, NoK (Tihomir Petrović, Nauk o kontrapunktu)
TP, NoH (Tihomir Petrović, Nauk o harmoniji)
TP, OTG (Tihomir Petrović, Osnove teorije glazbe)
FL, K (Franjo Lučić, Kontrapunkt)
ND, H (Natko Devčić, Harmonija)
PM, TG (Pavel Mihelčić, Teorija glasbe)

Če se oznaka za literaruto pri določenem geslu ne pojavi, potem to pomeni, da je definicijo ustvarila sama avtorica na osnovi večih virov.

V glosarju se uporabljajo še naslednje hrvaške in slovenske okrajšave:
fr. – francosko
grč. – grčko 
hrv. – hrvaško
lat. – latinsko
slov. – slovensko
tal. – talijansko
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.