Področja:
Jeziki:
slovenščina, nemščina
Spremenjeno:
1. 06. 2021 16:33:09
Stevilo gesel:
10687

Slovensko-nemški sodelovalni slovar

© 2021 Mojca M. Hočevar za izbor, uskladitev in razporeditev slovarskega besedila ter za ureditev gesel in geselskih člankov

Vodja slovarskega projekta in glavna urednica: Mojca M. Hočevar
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5206


Slovensko-nemški sodelovalni slovar je razvojno nadaljevanje nemško-slovenskega slovarskega projekta, ki je bil na prelomu tisočletja zasnovan pri Cankarjevi založbi in tam zaključen leta 2006 s knjižno izdajo Nemški splošni slovar: nemško-slovenski, slovensko-nemški.

Povabilo uporabnikom k sodelovanju

Nova, spletna izdaja slovensko-nemškega slovarja je objavljena z namenom, da vsem, ki bodo slovar uporabljali, omogoči sodelovanje pri dopolnjevanju, izboljševanju in nadgrajevanju slovarskega besedila. Če bi želeli v zvezi z iskanim nizom, tj. z iskano besedo ali besedno zvezo, kaj sporočiti, lahko to storite tako, da kliknete na povezavo Komentiraj slovarski sestavek na dnu polja s prikazanim slovarskim besedilom.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.