Področja:
biologija, zoologija, živalstvo
Jeziki:
latinščina, slovenščina, angleščina
Spremenjen:
21. 06. 2022 11:43:04
Število gesel:
2951

Slovenjena imena nekaterih razredov živali

© 2021 Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev

Avtorice: Polona Mertelj, Barbara Müller, Lorena Dobrila in Greta Rihtar
Izdajatelj: Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5273


Slovar je sad večletnega zbiranja imen živali, s katerimi so se pri svojem delu srečevali prevajalci poljudnih in izobraževalnih oddaj. Temelji na znanstvenih in slovenskih imenih, objavljenih v Ilustrirani enciklopediji živali (Mladinska knjiga, 1968), Veliki ilustrirani enciklopediji živali (Mladinska knjiga, 2003), na seznamu trgovskih ter znanstvenih imen rib in lupinarjev Evropske komisije in seznamu slovenskih imen kačjih pastirjev na spletni strani Odonatološkega društva. Dopolnjen je z angleškimi ustreznicami in ponekod posodobljenimi znanstvenimi imeni. Z izjemo ogroženih vrst ne vsebuje imen sesalcev, saj so ta objavljena v enciklopediji Sesalci (Mladinska knjiga, 1996), imen ptic zahodne Palearktike, ki jih je objavil DOPPS, ter imen žuželk in nižjih živali iz omenjenih enciklopedij. Namenjen je predvsem prevajalcem kot pomoč pri delu, a tudi širši javnosti.

Prosimo, da morebitne napake sporočite na naslov: dsftp.društvo@gmail.com
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.