Področja:
religija, teologija
Jeziki:
angleščina, slovenščina, francoščina, italijanščina
Spremenjen:
13. 01. 2020 17:59:35
Število gesel:
326

Teološki vokabular

© 2021 Miran Špelič, Bogdan Kolar

Avtorja: Miran Špelič, Bogdan Kolar
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-529X


Osnovni teološki besednjak (s poudarkom na krščanstvu) v angleškem jeziku z izpeljankami in prevodi v slovenski jezik.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.