Področja:
film
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
11. 05. 2021 12:29:56
Stevilo gesel:
668

Angleško-slovenski glosar filmske terminologije

© 2021 Tarita Sirk

Avtorica: Tarita Sirk
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5303


Angleško-slovenski glosar filmske terminologije je specializirani glosar s področja filmske umetnosti. Namenjen je strokovnjakom s tega področja, kot tudi novinarjem, študentom in cinefilom.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.