Področja:
materiali, medicina, ortopedija, tribologija
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjen:
3. 05. 2021 08:59:05
Število gesel:
96

Angleško-slovenski slovar ortopedskih izrazov

© 2021 dr. Vesna Levašič, prof. dr. Ingrid Milošev, dr. Rihard Trebše

Avtorji: dr. Vesna Levašič, prof. dr. Ingrid Milošev, dr. Rihard Trebše
Urednica: dr. Vesna Levašič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5346


Slovar vsebuje izraze, ki se v sodobni ortopediji uporabljajo v strokovni literaturi.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.