Področja:
Jeziki:
španščina, slovenščina
Spremenjeno:
17. 05. 2021 10:59:17
Stevilo gesel:
31199

Špansko-slovenski splošni slovar

© 2021 Jasmina Markič, Marija Uršula Geršak, Petra Novak

Avtorice: Jasmina Markič, Marija Uršula Geršak, Petra Novak
Urednica: Jasmina Markič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5192


Špansko-slovenski splošni slovar v elektronski obliki prinaša najpogosteje rabljeno besedišče sodobnega  španskega jezika s številnimi gesli, besednimi zvezami in primeri rabe.  Slovar upošteva tako evropsko španščino kot tudi številne hispanoameriške inačice. Gre za rastoči slovar, ki se bo sproti dopolnjeval.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.