Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
30. 07. 2021 12:18:17
Stevilo gesel:
5800

Razvezani jezik

© 2021 Društvo za domače raziskave

Urednici: Inge Pangos, Alenka Pirman
Izdajatelj: Društvo za domače raziskave
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 


Razvezani jezik je spletni slovar žive slovenščine, v katerega je v desetih letih prek 1700 anonimnih piscev brez napotkov in cenzure prispevalo 5800 gesel in člankov.