Področja:
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
5. 08. 2021 06:15:35
Število gesel:
3164

Slovar lažnih prijateljev med angleščino in slovenščino

© 2021 Andreja Skarlovnik Ziherl, Špela Omahen Regovc, Mojca Krečič in drugi avtorji

Avtorji elektronske izdaje: Andreja Skarlovnik Ziherl, Špela Omahen Regovc, Mojca Krečič, Lidija Bremšak, Urška Daly, Irena Demšar, Polona Glavan, Sabina Hladnik, Primož Kovačič, Janko Lozar, Maja Praznik
Avtor-redaktor: prof. dr. Dušan Gabrovšek
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-6571
 


Lažni prijatelji so pari besed v dveh jezikih – v tem primeru slovenščini in angleščini – ki so etimološko sorodne, zvenijo tuje, se podobno zapišejo, pomensko pa se popolnoma ali delno razlikujejo. Poznamo pet kategorij lažnih prijateljev: semantične (z različnim pomenom), morfološke (ki imajo enak pomen, toda npr. različno predpono, koren ali pripono), pravopisne (ki se razlikujejo po načinu črkovanja), fonološke (ki se razlikujejo po izgovorjavi) in lažne prijatelje brez ustreznice (ki zvenijo kot tujke, zato smo zmotno prepričani, da so v angleščini enaki). V slovarju so obravnavane vse omenjene kategorije, z izjemo različne izgovarjave in tistih pravopisnih lažnih prijateljev, ki se predvidljivo razlikujejo v le eni črki. Slovenski iztočnici sledijo ustreznice v angleščini. Ob njih so navedeni kolokacijski in stavčni primeri, po potrebi pa je pomen dodatno razčlenjen.

Slovar je močno skrajšana verzija projekta skupinskega diplomskega dela študentov anglistike na prevajalski smeri v obdobju 1996–98 in je bil pregledan in posodobljen leta 2021.

Slovar je bil izdan tudi v knjižni obliki.

IZDAJATELJ KNJIŽNE IZDAJE: Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004.

AVTORJI KNJIŽNE IZDAJE: Alenka Benedik, Lidija Bremšak, Irena Demšar, Polona Glavan, Sabina Hladnik, Primož Kovačič, Mojca Krečič, Janko Lozar, Špela Omahen Regovc, Maja Praznik, Vesna Prodanović, Vlasta Ribič, Andreja Skarlovnik, Helena Škrlj, Urška Zajec 
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.