Področja:
policija, pravo, varnost, vojska
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
17. 01. 2022 13:10:31
Število gesel:
1335

Slovar angleških in slovenskih krajšav s področja varstvoslovja
 
© 2022 Mojca Kompara Lukančič
 
Avtorica: Mojca Kompara Lukančič
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2022
Financer: Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru

ISSN 2820-3399
 


 
Slovar angleških in slovenskih krajšav s področja varstvoslovja je terminološki slovar, ki pokriva podpodročja, ki so tesno povezana z varstvoslovjem, in sicer vključuje področje policije, varnosti, vojske in prava in tako zapolnjuje vrzel terminološkega slovarstva, saj prav na omenjenem področju in navedenih podpodročjih primanjkuje terminoloških slovarjev in glosarjev krajšav. Slovar zajema nabor angleških in slovenskih krajšav. Angleška gesla so opremljena z jezikovnim in področnim kvalifikatorjem, tujo razvezavo, slovensko ustreznico in slovensko krajšavo, če slednja obstaja. Slovenska gesla so opremljena z razvezavo in področnim kvalifikatorjem.  Gre za slovar, ki se nekajkrat letno posodobi in na tak način ohranja svojo aktualnost.
 


 
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.