Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
19. 01. 2024 12:24:24
Stevilo gesel:
341

Slovar ribniškega govora

© 2023– Knjižnica Miklova hiša

Avtorici: Neža Tanko, Anica Mohar
Sodelavec: Žiga Rus
Odgovorna oseba: Nastja Hafnar
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 3023-9222


Zbrati ribniško besedje in izdati Slovar ribniškega govora je dolgoletna želja Knjižnice Miklova hiša, ki se je začela uresničevati leta 2023. Knjižnica je izjemno hvaležna podjetju Amebis, še posebej g. Miru Romihu za ponujeno roko pri objavi slovarja na portalu Termania ter seveda za vso tehnično pomoč.

Poleg nenehnega dodajanja novih gesel je naš dolgoročni cilj, da objavo na Termanii prilagodimo in v prihodnosti slovar vzporedno objavimo na samostojni spletni strani, gesla opremimo z zvočnim posnetkom ter fotografijami in spletno objavo nadgradimo z knjižno.

Slovarska gesla smo zbirali naključno in s pomočjo starejših govorcev ribniškega govora, sproti pa dodajamo tudi že objavljene slovarje oz. izbore ribniškega besedja, ki so nastali v sklopu drugih del, povezanih z Ribnico. Zaenkrat smo uporabili naslednja dela:

- Kumer, Z. (1968). Ljudska glasba med rešetarji in lončarji v Ribniški dolini. Obzorja.

- Mate, Ladislav (2016). Franc Mate : zadnji vrvar v Ribniški dolini. JZ Rokodelski center Ribnica - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost.

- Slabe, M. (2003). Življenjske pripovedi iz Ribniške doline. Občina Ribnica.

- Usaka vas ima suj glas. (2013). Knjižnica Miklova hiša.

 

Načela zapisa:

Odločili smo se za poenostavljen zapis. V literaturi in obstoječih zapisih smo naleteli na različne variante. Nam se je zdela ta, ki smo jo uporabili, najbližja zvočnemu zapisu in hkrati dovolj berljiva.

  • ə polglasnik smo zapisali povsod, kjer slišimo, tudi pred samoglasniškim r vərt, pozimə, učət, nəvadle, skədən, zəsləžila, səm, nərdila, əldje (sekundarni polglasnik)
  • ja smo zapisali, kjer slišimo  oz iǻ tjata, rjaklu, vjalək
  • aj smo zapisali, kjer slišimo ȧː vajm, mlajku, pajte, umajs, imajlə, rajzat, sklajda, dvaj, majd
  • je smo zapisali, kjer slišimo i+e oz. iẹ in ie nərjedlə, žje, koljesa, zmjeram, pjet, ob štjerəh, rokje, gljedalə, ləpje, zjele, zəgljedale, mjerkat, grje, ušjesa
  • u smo zapisali, kjer slišimo u in  mau, anu, nə udo, veliku, uzjeu, ku, konc niu,
  • ü smo zapisali, kjer ga slišimo tüt, štacüna, lüšnu, küru, kühina, zütraj, čülə, undə
  • uo smo zapisali, kjer slišimo uo fuotrat, voduó, glavuó, kuoža, səbuoj, uodər, nəpuodlə, kuopat, muoglə, noguó, buotra, buo
  • V izglasju zveneči b, d in g izgubijo zven in se slišijo kot p, t in k zat, tüt, nə srait, pot, gost, op

Če mislite, da v našem slovarju manjka še kakšna beseda, vas vabimo, da nam svoje predloge sporočite na e-naslov: knjiznica@miklovahisa.si.