Področja:
biologija, botanika, zoologija
Jeziki:
latinščina, slovenščina, nemščina, angleščina
Spremenjeno:
7. 05. 2021 10:41:39
Stevilo gesel:
13995

Taksonomski slovar
 
© 2011– Amebis d.o.o., Kamnik
 
Avtor: Peter Holozan
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2011
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

ISSN 2591-2526
 V sklopu izdelave strojnega prevajalnika Presis je bila izdelana taksonomsko urejena baza imen rastlin, živali, gliv in drugih živih bitij. Zbranih je bilo več kot 13.500 gesel, vsa imajo latinsko ime, velika večina jih ima tudi slovensko ime, večina jih ima še angleško ime, manjši del pa tudi nemško.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.