Področja:
policija, pravo, varnost, vojska
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
29. 08. 2023 11:17:43
Stevilo gesel:
2302

Glosar angleško-slovenskih varstvoslovnih kolokacij (delovna različica)

© 2023 Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Avtorji: študenti Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru
Tehnična podpora: študenti Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (projekt ŠI:UM)
Lektorji: študenti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (projekt ŠI:UM)
Projektni vodja: Mojca Kompara Lukančič
Izdajatelj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Javni (so)financer: Univerza v Mariboru (projekt ŠI:UM)

ISSN 3023-9273


V okviru projekta ŠI:UM smo pripravili delovno različico Glosarja angleško-slovenskih varstvoslovnih kolokacij. Glosar so pripravili študenti Fakultete za varnostne vede in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, in sicer na podlagi ekstrakcije kolokacij s pomočjo orodja Sketch Engine. V delu so zbrane angleške kolokacije s področja varstvoslovja in prevodne ustreznice v slovenskem jeziku.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.