Področja:
Jeziki:
slovenščina, srbščina
Spremenjeno:
28. 06. 2023 10:58:53
Stevilo gesel:
10909

Mali slovensko-srbski slovar

Avtor: Simon Rigač
Redakcija srbskega dela: Jasmina Dražić
Redakcija slovenskega dela: Nina Modrijan
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 2005, DZS d.d. (ISBN 86-341-3855-0)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187503875
ISBN 978-961-6474-60-3 (HTML)
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.