Področja:
Jeziki:
angleščina, slovenščina
Spremenjeno:
5. 07. 2023 05:29:45
Stevilo gesel:
13969

Mali angleško-slovenski slovar

Redakcija: Mateja Gajgar
Priprava geslovnika: Bronka Straus
Priprava gesel: Jure Potokar, Bronka Straus
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 2009, DZS d.d. (ISBN 978-86-341-3036-2)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187508739
ISBN 978-961-6474-61-0 (HTML)
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.