Področja:
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjeno:
4. 07. 2023 06:24:41
Stevilo gesel:
14025

Mali slovensko-angleški slovar

Avtorji: Petra Zaranšek, Andrea Švab, Miljana Cunta, Julija Potrč, Andrej Žerak, Katja Petan
Redaktor: Dean J. DeVos
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 2009, DZS d.d. (ISBN 978-86-341-3036-2)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187512323
ISBN 978-961-6474-62-7 (HTML)
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.