Področja:
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjeno:
6. 07. 2023 10:31:53
Stevilo gesel:
68760

Veliki angleško-slovenski slovar

Avtorji: Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 1998, DZS d.d. (ISBN 86-341-0824-4)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187533059
ISBN 978-961-6474-63-4 (HTML)
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.