Področja:
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjeno:
10. 07. 2023 05:17:10
Stevilo gesel:
42089

Slovensko-angleški slovar

Avtorja: Anton Grad, Henry Leeming
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 1996, DZS d.d. (ISBN 86-341-0984-4)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187535619
ISBN 978-961-6474-64-1 (HTML)
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.