Področja:
Jeziki:
španščina, slovenščina
Spremenjeno:
10. 07. 2023 07:19:29
Stevilo gesel:
36459

Špansko-slovenski slovar

Avtor: Anton Grad
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 1984, DZS d.d. (ISBN 978-86-341-1473-7)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187556355
ISBN 978-961-6474-65-8
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.