Področja:
Jeziki:
slovenščina, španščina
Spremenjeno:
11. 07. 2023 06:15:58
Stevilo gesel:
33855

Slovensko-španski slovar

Avtor: Anton Grad
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 1979, DZS d.d. (ISBN 978-86-341-1472-0)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187558659
ISBN 978-961-6474-66-5
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.