Področja:
Jeziki:
francoščina, slovenščina
Spremenjeno:
17. 07. 2023 12:12:27
Stevilo gesel:
39980

Francosko-slovenski slovar

Avtor: Anton Grad
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 1990, DZS d.d. (ISBN 86-341-1717-0)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187564291
ISBN 978-961-6474-67-2 (HTML)
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.