Področja:
Jeziki:
italijanščina, slovenščina
Spremenjeno:
31. 08. 2023 11:53:33
Stevilo gesel:
60282

Veliki italijansko-slovenski slovar

Avtor: Sergij Šlenc
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 2001, DZS d.d. (ISBN 978-86-341-1157-6)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187616259
ISBN 978-961-6474-69-6


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.