Področja:
Jeziki:
slovenščina, italijanščina
Spremenjeno:
19. 07. 2023 06:31:32
Stevilo gesel:
90556

Veliki slovensko-italijanski slovar

Avtor: Sergij Šlenc
Redakcija: Barbara Mulej, Tamara Mikolič, Helena Brec, Sergio Turconi
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 2006, DZS d.d. (ISBN 86-341-1999-8)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187617795
ISBN 978-961-6474-70-2


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.