Področja:
Jeziki:
slovenščina, nemščina
Spremenjeno:
31. 08. 2023 13:11:20
Stevilo gesel:
85991

Veliki slovensko-nemški slovar

Avtorji: Doris Debenjak, Božidar Debenjak, Primož Debenjak
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 1995, DZS d.d. (ISBN 86-341-1212-8)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187683075
ISBN 978-961-6474-71-9 (HTML)
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.