Področja:
Jeziki:
srbohrvaščina, slovenščina
Spremenjeno:
20. 07. 2023 09:34:47
Stevilo gesel:
92262

Srbskohrvatsko-slovenski slovar

Avtor: Janko Jurančič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 1986, DZS d.d. (COBISS.SI-ID 16176641)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187695107
ISBN 978-961-6474-72-6 (HTML)
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.