Področja:
Jeziki:
slovenščina, srbohrvaščina
Spremenjeno:
31. 08. 2023 11:46:40
Stevilo gesel:
72749

Slovensko-srbskohrvaški slovar

Avtor: Janko Jurančič
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Po knjižni izdaji: 1989, DZS d.d. (COBISS.SI-ID 8630784)
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187713795
ISBN 978-961-6474-73-3 (HTML)
 


Delo je dostopno pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Izdajo slovarja (so)financira Ministrstvo za kulturo. Avtorske pravice so bile odkupljene v okviru projekta »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju«, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.