Področja:
družboslovje
Jeziki:
slovenščina, angleščina, nemščina
Spremenjeno:
25. 07. 2023 12:18:33
Stevilo gesel:
207

Glosar akademske integritete

© 2023 Skupina avtorjev

Avtorji: Loreta Tauginiene, Inga Gaižauskaite, Irene Glendinning, Július Kravjar, Milan Ojsteršek, Laura Ribeiro, Tatjana Odineca, Franca Marino, Marco Cosentino, Shiva Sivasubramaniam
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187721987
ISBN 978-961-6474-75-7 (HTML)
 


Glosar je nastal kot delni rezultat projekta European Network for Academic Integrity/Evropska mreža za akademsko integriteto, ki ga je financiralo strateško partnerstvo Erasmus Plus. V projektu so sodelovali predstavniki iz 10 držav, in sicer češke, Nemčije, Grčije, Španije, Italije, Latvije, Litve, Portugalske, Slovenije in Turčije. Vsak slovarski sestavek tvori iztočnica v slovenskem jeziku, sledi mu slovenska definicija, nato pa še angleški ustreznik z angleško definicijo in nemški ustreznik z nemško definicijo. Dodani so tudi podatki o viru definicije. Slovar je v izvirni različici objavljen na https://academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2022/07/Glossary_SI_final.pdf.

Slovar je v formatu TBX dostopen na repozitoriju Clarin.si na naslednji povezavi: http://hdl.handle.net/11356/1728.