Področja:
splošno
Jeziki:
portugalščina, slovenščina
Spremenjen:
21. 08. 2017 09:31:51
Število gesel:
13355

Portugalsko-slovenski slovar
 
© 2010 Radovan Zupanc
 
Avtor: Radovan Zupanc
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2010
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 
ISSN 2350-4714
  

Kratice

v.glagol
s.samostalnik
adj.pridevnik
fženski spol
mmoški spol
nsrednji spol (neutro)
pl.množina
br.brazilsko
pop.popularno
pog.pogovorno
conj.veznik; vezniška beseda
interj.vzklik – medmet
pron.zaimek
prep.predlog
ANAT.anatomija
ASTROL.astrologija
ASTRON.astronomija
BIOL.biologija
BOT.botanika
FAM.familija
FIG.figurativno
FIZ.fizika
GEOL.geologija
GRAM.gramatika
INFO.informatika & računalniki
MAT.matematika
MED.medicina
MUS.muzika
NA.nacionalnost & država
RELIG.religija
SOC.družba
ZOOL.zoologija

Izgovorjava - portugalščina

Črka + črkaPortugalska besedaIzgovorjavaPrimer slovenske besede
c + a/o/ucomerkomerkrava
c + soglasnikindirectoindirekto
c + e/icebolasebolasliva
g + e/igeleiaželeiažirafa
g + a/o/upagargarglista
hhotelotel (h NE izgovorimo)
q(u) + equemkeimkemija
q(u) + iquikiki
q(u)quandokuandokura
rriorio (grleno, "francosko")
aranhaaranja (navaden r)-riba
s (na začetku)solsolsoline
s + samoglasnikcasakazakazen
xbaixabaišašola
taxitaksitaksa
zfazerfazirzima
çacçãoaksaoslon
chchocolatešokolatšola
lhmulhermuljerLjubljana
nhvinhovinjonjegov

Poudarjanje oz. naglaševanje, nosnik

portugalščina

Večina besed je poudarjenih na predzadnji zlog, so pa tudi izjeme, kot npr.:
- besede so poudarjene na zadnjo zlog, če se končajo na samoglasnika i ali u ter soglasnike l, r ali z
- besede so poudarjene na zadnjo zlog, če se končajo na nosnik (ã, ão)

Da pa ne bi bilo dileme, portugalska pisava dosledno uporablja naglasna znamenja:
- á à â é è ê í ì ó ô ú ù
- Á À Â É È Ê Í Ì Ó Ô Ú Ù

Za nosnike se da znak '~' nad samoglasnika ã (Ã) ali õ (Õ)

slovenščina

Znak za naglaševanja se uporablja le pri dvoumnih besedah / geslih, npr.:
- hrániti = arquivar, conservar
- hraníti = alimentar, nutrir

Viri

Beginner's portuguese - Sue Tyson-Ward
Português sem fronteiras - Isabel Coimbra e Olga Mata Coimbra, editor Lidel
English - Portuguese, Português - Inglês Dictionary - Collins, 2001
Dicionário Universal Langenscheidt INGLES, Berlin, 1984
Dicionário da Língua portuguesa, Porto editora (Dicionários Académicos), 1998
Dicionário OXFORD POCKET para estudantes de inglês - Português - Inglês; Inglês - Português
Corpo Humano - dr. Naomi Craft, Texto Editora, Out. 2001, Lisboa
História e Geografia de Portugal, Editora: Texto Editora Lda., Lisboa 2001
Portugalsko - slovenski slovar / portugues–esloveno dicionário Slovensko – portugalski slovar / esloveno - portugues dicionário, Radovan Zupanc, Amebis verzija CD 2006
Portugalsko-slovenski in slovensko portugalski žepni slovar, Blažka Muller Pograjc, Cankarjeva založba 2006

www strani:

http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://europa.eu.int
http://www.ca.ua.pt/abruna/dicionario.html
http://www.agroweb.bf.uni-lj.si/nomenklatura-multilingual1.htm
http://glossary.eea.europa.eu/


 


 
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.