Področja:
Jeziki:
portugalščina, slovenščina
Spremenjeno:
21. 08. 2017 09:31:51
Stevilo gesel:
13355

Portugalsko-slovenski slovar
 
© 2010 Radovan Zupanc
 
Avtor: Radovan Zupanc
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2010
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 
ISSN 2350-4714
 

 


 

 

 

 

 

 

Kratice

 

 

 

v. glagol
s. samostalnik
adj. pridevnik
f ženski spol
m moški spol
n srednji spol (neutro)
pl. množina
br. brazilsko
pop. popularno
pog. pogovorno
conj. veznik; vezniška beseda
interj. vzklik – medmet
pron. zaimek
prep. predlog
   
ANAT. anatomija
ASTROL. astrologija
ASTRON. astronomija
BIOL. biologija
BOT. botanika
FAM. familija
FIG. figurativno
FIZ. fizika
GEOL. geologija
GRAM. gramatika
INFO. informatika & računalniki
MAT. matematika
MED. medicina
MUS. muzika
NA. nacionalnost & država
RELIG. religija
SOC. družba
ZOOL. zoologija


Izgovorjava - portugalščina

 

 

 

 

Črka + črka Portugalska beseda Izgovorjava Primer slovenske besede
c + a/o/u comer komer krava
c + soglasnik indirecto indirekto
c + e/i cebola sebola sliva
g + e/i geleia želeia žirafa
g + a/o/u pagar gar glista
h hotel otel (h NE izgovorimo)
q(u) + e quem keim kemija
q(u) + i qui ki ki
q(u) quando kuando kura
r rio rio (grleno, "francosko")
  aranha aranja (navaden r)- riba
s (na začetku) sol sol soline
s + samoglasnik casa kaza kazen
x baixa baiša šola
  taxi taksi taksa
z fazer fazir zima
ç acção aksao slon
ch chocolate šokolat šola
lh mulher muljer Ljubljana
nh vinho vinjo njegov


Poudarjanje oz. naglaševanje, nosnik

portugalščina

Večina besed je poudarjenih na predzadnji zlog, so pa tudi izjeme, kot npr.:
- besede so poudarjene na zadnjo zlog, če se končajo na samoglasnika i ali u ter soglasnike l, r ali z
- besede so poudarjene na zadnjo zlog, če se končajo na nosnik (ã, ão)

Da pa ne bi bilo dileme, portugalska pisava dosledno uporablja naglasna znamenja:
- á à â é è ê í ì ó ô ú ù
- Á À Â É È Ê Í Ì Ó Ô Ú Ù

Za nosnike se da znak '~' nad samoglasnika ã (Ã) ali õ (Õ)

slovenščina

Znak za naglaševanja se uporablja le pri dvoumnih besedah / geslih, npr.:
- hrániti = arquivar, conservar
- hraníti = alimentar, nutrir

 

 

 

 

 

 

Viri

Beginner's portuguese - Sue Tyson-Ward
Português sem fronteiras - Isabel Coimbra e Olga Mata Coimbra, editor Lidel
English - Portuguese, Português - Inglês Dictionary - Collins, 2001
Dicionário Universal Langenscheidt INGLES, Berlin, 1984
Dicionário da Língua portuguesa, Porto editora (Dicionários Académicos), 1998
Dicionário OXFORD POCKET para estudantes de inglês - Português - Inglês; Inglês - Português
Corpo Humano - dr. Naomi Craft, Texto Editora, Out. 2001, Lisboa
História e Geografia de Portugal, Editora: Texto Editora Lda., Lisboa 2001
Portugalsko - slovenski slovar / portugues–esloveno dicionário Slovensko – portugalski slovar / esloveno - portugues dicionário, Radovan Zupanc, Amebis verzija CD 2006
Portugalsko-slovenski in slovensko portugalski žepni slovar, Blažka Muller Pograjc, Cankarjeva založba 2006

www strani:

http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://europa.eu.int
http://www.ca.ua.pt/abruna/dicionario.html
http://www.agroweb.bf.uni-lj.si/nomenklatura-multilingual1.htm
http://glossary.eea.europa.eu/


 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.