Področja:
splošno
Jeziki:
slovenščina, albanščina, nemščina, angleščina
Spremenjeno:
15. 11. 2023 07:09:19
Stevilo gesel:
372008

Presisov večjezični slovar
 
© 2010– Amebis d.o.o., Kamnik
 
Avtor: Peter Holozan
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2010
Javni (so)financer: /

ISSN 2591-2542
 Presisov slovar je narejen iz slovarja, ki ga uporablja strojni prevajalnik Presis. Najbolj zastopani sta slovenščina in angleščina, precej pa tudi nemščina. Albanščina, hrvaščina in francoščina so testno prisotne le pri majhnem številu gesel.
Presis uporablja še manjši pomožni slovar, ki tukaj ni vključen.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.