Področja:
informatika, jezikoslovje
Jeziki:
angleščina, danščina, finščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, nemščina, slovenščina, španščina
Spremenjeno:
27. 07. 2023 10:04:37
Stevilo gesel:
84

Večjezični glosar jezikovnih tehnologij

© 2023 Zavod za lingvistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu & Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Avtorja: Zavod za lingvistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu & Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187362563
ISBN 978-961-6474-58-0


Večjezični glosar jezikovnih tehnologij je nastal v sodelovanju z Zavodom za lingvistiko z zagrebške Filozofske fakultete in študentov drugega letnika Oddelka za prevajalstvo z ljubljanske Filozofske fakultete (generacija 2006/2007) in vsebuje osnovne pojme s področja jezikovnih tehnologij in njihove razlage v 9 jezikih.