Področja:
izobraževanje, vzgoja
Jeziki:
slovenščina, nemščina, angleščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
836

Slovar je nastal v okviru projekta "Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja", ki ga je v letih 2008-2009 izvajala Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (vodja projekta: dr. Janez Vogrinc). Geslovnik je nastal na podlagi luščenja terminoloških kandidatov iz korpusa tekstovnih virov s področja vzgoje in izobraževanja EduKorp: http://edukorp.amebis.si/, ki je bil sestavljen v okviru istega projekta.