Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
89415

Amebisov slovar sopomenk
 
© 2011– Amebis d.o.o., Kamnik
 
Avtor: Peter Holozan
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2011
Javni (so)financer: /

ISSN 2591-2518
 Amebisov slovar sopomenk je narejen iz slovarja, ki ga uporablja strojni prevajalnik Presis. Najbolj zastopani sta slovenščina in angleščina, precej pa tudi nemščina. Albanščina je testno prisotna le pri majhnem številu gesel.
Različni pomeni so pri naštevanju ločeni s podpičji.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.