Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
59369

Amebisov slovar rim
 
© 2012– Amebis d.o.o., Kamnik
 
Avtor: Peter Holozan
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2012
Javni (so)financer: /

ISSN 2591-2534
 Amebisov slovar rim je narejen iz slovarja izgovarjav, ki ga uporablja sintetizator govora eBralec. Besede so razvrščene v skupine po rimah, in sicer v okoli 60.000 skupin. Besede z moško rimo imajo dodane še bogate rime. Besede, ki imajo več kot dva zaporedna nenaglašena zloga, so izločene.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.