Fall m
afera
bankrot (m)
brodolom (m)
dogodek (m)
drapiranost (ž)
fiasko (m)
gibanje navzdol
kadenca (ž)
kot splet okoliščin
manjšanje (s)
nagib (m)
naključje (s)
naklon (m)
navada
način kako kaj pada (m)
način kako kaj visi (m)
način kako tkanina pada (m)
način tkanina visi (m)
neuspeh (m)
odklon (m)
odpoved (ž)
odsedanje
okoliščina (ž)
pad (m)
pad
padanje (s)
padanje
padec (m)
padec
pešanje (s)
pojemanje (s)
pojemek (m)
polom (m)
polomija (ž)
poraz (m)
porušitev (ž)
povod (m)
predmet (m)
premer
prilika (ž)
priložnost (ž)
primer (m)
primer
propad (m)
propad
propadanje (s)
sklon (m)
sklon
slučaj
spuščanje (s)
strmoglavljenje (s)
stvar (ž)
tako se dogaja
tema (ž)
upad (m)
upad
upadanje (s)
v primeru
vpad (m)
vrv za dviganje in spuščanje jadra (ž)
vrv za dviganje jadra
vzrok (m)
zadeva (ž)
zadeva
zdrsnitev (ž)
zmanjšanje
zmanjševanje (s)
znižanje
znižek
zniževanje
zrušenje (s)Vir: Nemško-slovenski slovar tehnike in naravoslovja - Tjaša Kuerpick

Komentiraj slovarski sestavek