den Beweis antreten verb
izvajati dokaz
ponuditi dokaz
poskusiti dokazati
predložiti dokazila zaVir: Nemško-slovenski slovar tehnike in naravoslovja - Tjaša Kuerpick

Komentiraj slovarski sestavek