action [aksjɔ̃] féminin dejanje, delo, delovanje, obrat(ovanje); delnica; akcija; juridique tožba; vpliv (osebe); militaire boj, spopad; potek

en ~ v akciji, v delovanju, na delu
~ de grâce zahvala
~ d'éclat sijajno dejanje, podvig
comité masculin d'~ delovni odbor
capital masculin d'~ obratni kapital
champ masculin d'~ delovno področje
émission féminin d'~s izdaja, emisija delnic
dans le feu de l'~ v vročem boju; figuré v razvnetosti, v razburjenju
homme masculin d'~ človek dejanj, podjeten človek
liberté féminin d'~ svoboda delovanja
société féminin par ~s delniška družba
unité féminin d'~ akcijska enotnost
zone féminin d'~ delovno območje; militaire poveljniško območje, odsek
créer (ali émettre), détenir, libérer, transférer des ~s izdati, imeti, vplačati, prenesti delnice
engager une ~ spustiti se v, začeti boj
entrer en ~ stopiti v akcijo, nastopiti
être, mettre en ~ biti v obratu (obratovati), v pogonu, dati v obrat, v pogon, figuré uresničiti idejo, namero
exercer une ~ sur vplivati na
intenter une ~ à quelqu'un naprtiti komu tožbo
nos ~s montent, baissent naše delnice se dvigajo, padajo, figuré imamo večjo, manjšo verjetnost za uspeh
passer à l'~ preiti v ofenzivo
souscrire à des ~s podpisati, vzeti delniceVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek