aller*1 [ale] verbe intransitif

1.
iti, hoditi; peljati se; potovati; teči; rasti (drevo)

~ et venir hoditi sem in tja
s'en ~ oditi, odhajati; odleteti, odpotovati; uhajati (voda), figuré umreti

2.
(način):

~ à pied iti peš
~ à cheval jezditi
~ à, en bicyclette, à, en vélo peljati se s kolesom
~ en auto, en voiture peljati se, iti z avtom
~ en bateau, en train, en avion iti z ladjo, z vlakom, z letalom
~ par le train à trois heures iti z vlakom ob treh
~ nu pieds iti bos
~ au pas iti v koraku
~ son petit train počasi se pomikati naprej
~ à la file iti v vrsti eden za drugim
~ de front vštric iti
~ de compagnie skupaj iti
il ira loin on bo daleč prišel, figuré veliko bo dosegel v življenju
vous allez trop loin predaleč greste

3.
(smer):

~ à ta baignade iti na kopanje (v reki)
~ à bord iti na ladjo; vkrcati se
~ à Paris, en France iti v Pariz, v Francijo
~ à la campagne, chez le coiffeur iti na deželo, k frizerju
~ vers la gauche, la droite iti na levo, na desno
~ à la guerre iti na vojno
~ de place en place iti od kraja do kraja
~ par monts et par vaux iti čez hribe in doline
~ en avant naprej iti
allez devant, je vous rejoindrai pojdite naprej, pridem za vami
~ au devant des désirs de quelqu'un že vnaprej komu želje izpolniti
~ à la rencontre de quelqu'un iti komu naproti
~ à l'eau iti po vodi
~ le long de la rivière iti ob reki, vzdolž reke
~ dehors iti ven
~ en justice iti pred sodišče
~ son chemin iti svojo pot, figuré brigati se za svoje zadeve
~ jusqu'au bout do kraja iti, vzdržati
~ chercher quelque chose iti iskat, iti po kaj
~ trouver poiskati
~ voir obiskati, iti na obisk k
~ sur ses 50 ans bližati se svojim petdesetim letom
~ à sa perte pogubiti se, uničiti se, ugonobiti, iti v svojo pogubo
~ de mal en pis vse bolj se slabšati

4.
(dejanje):

~ à la chasse, à son travail, au marché iti na lov, na delo, na trg
~ aux informations, aux nouvelles iti po informacije; po novice
~au feu prenesti visoko temperaturo
~ à la lessive ne izgubiti barve s pranjem, biti pralen
~ à l'échec doživeti neuspeh
nos espoirs sont allés en fumée naši upi so se razblinili v nič
~ au succès biti uspešen, imeti uspeh
~ aux nues (théâtre) doživeti velikanski uspeh
~ de pair skupaj spadati
~ au plus pressé najnujnejše narediti
~ droit au fait takoj k stvari iti, priti
~ aux urnes iti na volitve, voliti
~ aux voix iti h glasovanju, začeti glasovati

5.
(pomožen glagol):
(bližnja prihodnost)

je vais partir kmalu, takoj odidem, odpotujem
le spectacle va commencer predstava se bo takoj začela
nous allions sortir quand ... ravno smo hoteli iti ven, ko ...
on ne va pas dire que ... ne bomo pa rekli, da ...
allons, amis, courage! le pogumno, prijatelji!
son mal va en empirant njegova bolezen se bolj in bolj slabša
le bruit allait croissant hrup je postajal vse hujši

6.
(izrazi):

les affaires vont bien posli gredo dobro
l'eau va à la rivière voda teče v reko
vous y allez fort! pretiravate!
mon pouls va bien moj pulz je v redu
cette robe te va bien ta obleka ti lepo pristaja
ces gants vont bien avec ton manteau te rokavice gredo lepo skupaj s tvojim plaščem
la route va tout droit à ... cesta vodi naravnost v ...
il va droit devant lui on gre svojo pot, ne pusti se motiti
laisser ~ ses affaires zanemarjati svoje posle
se laisser ~ biti brez volje, ne se obvladati, zapustiti se, zanemarjati se (v obleki)
se laisser ~ à la joie prepustiti se veselju
il se laissa ~ à m'adresser quelques critiques ni si mogel kaj, da me ne bi malo pokritiziral
il n'y va pas par quatre chemins on brezobzirno pove svoje mnenje
il va vite en besogne delo mu gre hitro od rok
il ne lui va pas à la cheville (figuré) ne pride mu do kolen, ne more se meriti z njim
cela lui va comme un gant to je kot ulito na njem
ainsi va le monde tako je na svetu
il en va de cette affaire comme de l'autre s to zadevo je tako kot z ono drugo
il en va ainsi lorsqu'on ... tako je, če ...
il n'en ira pas ainsi tako ne bo šlo
il s'entend à faire ~ son monde (familier) on zna svoje ljudi priganjati k delu, ne pusti jim, da pridejo do sape
il y va de votre vie gre za vaše življenje
cela va de soi, cela va sans dire, ça va tout seul to se samo ob sebi razume
il n'en va pas de même pour moi stvar ni ista, enaka z menoj
(počutje)

comment allez-vous? (familier) comment ça va? kako vam gre? kako se počutite?
ça va bien, mal dobro, slabo (mi) gre, se počutim
ça va to gre, to zadostuje
ça me va to mi ustreza, mi je prav, mi konvenira
je vais mieux bolje mi je
(velelnik)

allons! no, no! poslušajte naprej!
allons donc! bežite no! nemogoče! kaj takega!
allons, dépêchez-vous! pohitite no!
allez-y doucement! (le) počasi!
allez toujours! le, kar naprej!
on y va! takoj! že grem! že prihajam!
je te connais bien, va! beži no, saj te dobro poznam!
va! (je) že dobro! zaradi mene!
va pour ... naj bo ...
va pour l'Italie, puisque tu le désires, passons-y les vacances! naj bo Italija, ker že hočeš, pa pojdimo tja na počitnice!
vas-y! daj! pogum!
va-t'en! proč s teboj! poberi se!
va-t'en au diable! pojdi k vragu!
allez vous promener! pustite me pri miru! dajte mi mir!
s'en aller au marché, à la pêche oditi na trg, na ribolov
va-t'en voir un peu ce que fait Paul pojdi no gledat, kaj počenja Pavel
le bouton s'en va gumb se komaj še drži
je m'en vais tout vous dire takoj vam bom vse povedal
je m'en suis allé, (familier) je me suis en allé odšel sem
le projet s'en est allé en fumée načrt je šel po vodiVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek