battre* [batr]

1.
verbe transitif tolči, bíti, (na)tepsti; mlatiti, iztepati (preprogo), udarjati; kovati; pobiti; mešati (karte); raztepati (jajce)

~ le beurre mesti, delati surovo maslo
~ en brèche napraviti vrzel, luknjo (le mur v zidu); figuré napasti
~ le briquet prižgati vžigalnik
~ les buissons skušati kaj dobiti
~ la grosse caisse (figuré) delati reklamo
~ les cartes mešati karte
~ la campagne prehoditi in preiskati pokrajino, figuré imeti zmedene pojme, zmedeno govoriti
~ quelqu'un à coups de poing, de bâton, de pied (pre)tepsti koga s pestmi, s palico, obrcati koga
~ l'ennemi (à plate couture) (popolnoma) poraziti sovražnika
~ la flemme (figuré, familier) lenariti
~ les forêts, la région prehoditi in preiskati gozdove, pokrajino
~ la mesure udarjati, dajati takt
~ à mort do smrti pretepsti
~ monnaie kovati denar
~ les oreilles de quelqu'un na ušesa komu trobiti
~ le pavé pohajkovati, postopati
~ comme plâtre pošteno premlatiti
~ son plein biti na višku, v polnem razmahu
~ un record potolči rekord
~ la (ali en) retraite trobiti k umiku, umakniti se
~ la semelle topotati, udarjati ob tla z nogami (da bi si jih ogreli)
~ le (ali du) tambour udarjati na boben, bobnati
~ les vitres udarjati ob šipe (toča, dež)
il faut ~ le fer pendant qu'il est chaud (proverbe) kuj železo, dokler je vroče

2.
verbe intransitif trkati, udarjati, biti, loputati; teči (stroj)

~ des ailes plahutati (s krili)
~ de l'aile (figuré) biti bolan; biti slabo razpoložen, slabo iti (posli)
~ à coups réguliers enakomerno biti (ura, srce)
~ des œufs en neige raztepsti jajca v sneg
~ froid à quelqu'un komu hrbet obrniti, odbiti koga
~ des mains ploskati
~ des paupières mežikati
~ pavillon français pluti pod francosko zastavo
le cœur me bat srce mi močno bije
cette nouvelle me fit ~ le cœur ob tej novici mi je začelo srce močneje biti
mes tempes battent v sencih mi kljuva
mes cils battent trepalnice mi trzajo

3.


se ~ tepsti se, boriti se (avec, contre quelqu'un s kom, proti komu); pretepati se
prêt à se ~ pripravljen za boj
se ~ les flancs (figuré) zaman ali za majhen uspeh vse sile napenjati
je m'en bats l'œil (populaire) se požvižgam na to, to mi je vseeno
se battre à coups de poing obdelovati se s pestmi
se ~ en duel dvobojevati seVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek