bec [bɛk] masculin kljun; nos, rilček (posode); ustnik (pihala), familier usta; zemeljski jezik

~ de brûleur gorilnik
un ~ fin sladkosnednež
~ ~ de gaz, ~ masculin plinska svetilka
coup masculin de ~ udarec s kljunom, kavs
prise féminin de ~ (familier) prepir
avoir le ~ bien affilé imeti dobro namazan jezik
avoir ~ et ongles (figuré) biti pogumen, ne se dati (ugnati)
avoir le ~ gelé (familier) ne biti odrezav
avoir le ~ salé (familier) biti vedno žejen
en avoir jusqu'au ~ (familier) biti sit
claquer du ~ (familier) biti lačen
clore, clouer le ~ à quelqu'un komu usta zamašiti
donner du ~ à quelqu'un (familier) poljubiti koga
donner un coup de ~ kljuniti, kavsniti
être le ~ dans l'eau biti v negotovosti, v pričakovanju
faire son petit ~ afektirano se vesti
ferme ton ~! (familier) molči!
frapper du ~ contre quelque chose udarjati s kljunom po čem
laisser, tenir quelqu'un le ~ dans l'eau pustiti koga v negotovosti
ouvrir le ~ (familier) usta odpreti, reči (kaj)
se prendre de ~ avec quelqu'un (familier) sporeči se, prepirati se s kom
se rincer le ~ (familier) piti
tomber sur un ~ (populaire) naleteti na nepredvideno oviroVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek