bout [bu] masculin kraj, konec; kos; kapica (čevlja); ustnik (cigarete); (prsna) bradavica; marine konec vrvi; marine ladijski nos; ogorek (cigare)

haut, bas ~ de table gornji, spodnji kraj, konec mize
~ du doigt, du nez konica prsta, nosu
un ~ de papier, de lettre kos papirja, kratko pisemce
~ filtrant ustnik s filtrom (pri cigareti)
~ d'homme, de chou pritlikavec, majhen otrok
~ d'oreille ušesna mečica
un bon ~ de temps dolgo časa
à ~ na koncu, na kraju
ma patience est à ~ moje potrpežljivosti je konec
~ à ~ drugo k drugemu, skupaj
au ~ de po preteku, po
au ~ de deux ans po dveh letih
tout au ~ čisto na koncu, na skrajnem koncu
à ~ portant iz neposredne bližine, čisto od blizu
à tout ~ de champ pri vsaki priložnosti
au ~ du compte konec koncev, končno, navsezadnje
d'un ~ à l'autre, de ~ en ~ od začetka do konca, od vrha do tal, skoz in skoz, od enega konca do drugega
aller jusqu'au ~ iti do kraja, seči po skrajnih sredstvih, po skrajnostih
avoir de l'esprit jusqu'au ~ des ongles biti zelo duhovit
avoir le mot sur le ~ de la langue, des lèvres imeti besedo na jeziku
avoir vent de ~ imeti nasproten veter
arriver au ~ de ses peines priti na kraj svojih težav
brûler la chandelle par les deux ~s zapraviti vse svoje imetje
en connaître un ~ (familier) biti zelo kompetenten
être au ~ de, à ~ de biti pti kraju
être à ~ de ses forces biti na koncu svojih moči
être au ~ de son rouleau biti izčrpan, porabljen; že prinesti vse svoje argumente v diskusijo
ce n'est pas le ~ du monde que d'apprendre cette leçon to vendar ni tako težko naučiti se to lekcijo
faire un ~ de conduite à quelqu'un koga spremiti kos poti
faire un ~ de lecture nekoliko, malo čitati
joindre les deux ~s shajati s svojim denarjem
jouer un ~ de rôle (figuré) drugo violino igrati
manger un ~ malce, nekaj (po)jesti
manger du ~ des dents brez teka, nerad jesti, siliti se pri jedi
mener quelqu'un par le ~ du nez koga za nos voditi
mettre les ~s (populaire) oditi, odkuriti jo
mettre ~ à ~ stakniti skupaj, spojiti
montrer le ~ de l'oreille odkriti svoje namere
prendre quelque chose par (le) bon ~ nečesa se pri pravem koncu lotiti, začeti
pousser quelqu'un à ~ razjeziti koga, spraviti ga ob potrpljenje
ne pas remuer le ~ du petit doigt z mezincem ne migniti
répondre du ~ des lèvres zviška, prezirljivo odgovoriti
c'est resté au ~ de ma plume pri pisanju sem pozabil na to
rire du ~ des dents prisiljeno se smejati
on ne sait par quel ~ le prendre človek ne ve, kako bi mu prišel do živega, kako bi se ga lotil
savoir quelque chose sur le ~ du doigt izvrstno nekaj znati, razumeti, na pamet znati
tenir le bon ~ biti v dobrem položaju, na boljšem, imeti prednost
tirer à ~ portant streljati čisto od blizu
venir à ~ de quelque chose opraviti s čim, izvesti, izpeljati kaj
venir à ~ d'un adversaire premagati nasprotnika
il n'en verra pas le ~ ne bo doživel konca; tega ne bo dokončal
voir les choses par le petit ~ de la lorgnette videti stvari iz malega zornega kotaVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek