déluge [delüž] masculin vesoljni potop; naliv, ploha; figuré toča, poplava

~ de paroles, de larmes, de sang ploha besed, poplava solz, krvi
cela date du ~, remonte au ~ (familier) to je že (pra)staro
c'est d'avant le ~ to je iz predpotopne dobe, to je zelo staro
après nous le déluge! za nami, po naši smrti naj se zgodi, kar hoče!
(familier, figuré)

remonter au D~ začeti zgodbo pri vesoljnem potopu, zelo daleč nazajVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek